FAIL (the browser should render some flash content, not this).
HVAC Turkey


MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINA YAKLAŞIMIMIZ

Mekanik tesisat ana başlığı altında 3 ana alt başlık içerisinde klima, havalandırma ( VRF klima sistemi, merkezi sistem klima, endüstriyel soğutma - ısıtma ve havalandırma vb. ) www.ashrae.org , sıhhi tesisat ( temiz su tesisatı, pis su tesisatı, su arıtma vb ) www.asse-plumbing.org ve yangın tesisatı ( sprinkler tesisatı, gazlı söndürme sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri vb )  www.sfpe.org kendi başlarına ayrı mühendislik disiplinleri olarak kabul edilmelidir.

Bu üç disiplinin ihtiyacı tespit etme noktasındaki mühendislik temeli ve metedolijisi ortaktır. Projelendirmesi, ekipman seçimi ve uygulamaları ayrı uzmanlıklar gerektirir.

Akışkanlar dinamiği, termodinamik, enerji transferi, kütle transferi, faz değişimleri, titreşim ve ses kontrolü, enerji kaynaklarının ve sermayenin doğru kullanımı, boru ve kanal tasarım ve hesapları çözülmesi gereken bütün içerisindeki farklı disiplinlerin ortak noktalardır.

Uzmanlık konuları yük ve ihtiyaçların belirlenmesi noktasında farklılıklarını hissettirmeye başlarlar.

VRF klima, merkezi sistem klima, havalandırma ( iklimlendirme ) detayına bakarsak, termal konfor, nem kontrolü, iç hava şartların belirlenmesi ve kalitesi veya endüstriye proses ihtiyaçlarının belirlenmesi, dış şartların belirlenmesi, kirleticiler, kokular, bina içi ve kabuğunun ısı ve nem izolasyonu, infiltrasyon, bina kullanım amaç ve alışkanlıkları, bina dışı hava akımları, kullanılabilecek enerji kaynakları yük ve ihtiyaç belirlemede ve sistem seçiminde göz önünde bulundurulması gereken en az kriterlerdir.

VRF sistem, merkezi sistem, rooftop kanallı sistem ve diğer ekipman seçimi çok kritik ve önemlidir. Hiç bir sistemin diğerlerine göre tam bir avantajı veya dezavantajı söz konusu değildir. Her uygulama kendisi için özeldir. Bu noktada verilecek kararlar endüstriyel bir prosesin veya bir binanın ömrü boyunca güvenilir, işletme maliyeti en uygun, bakım maliyetleri en uygun, proses ve konfor ihtiyaçlarına tam karşılık verebilen, ekipman ömürleri ve sürdürülebilirliği yatırım maliyetlerini karşılamış güzel bir proje ortaya çıkmasına veya ömür boyunca bir problem ve gider-masraf kaynağına sahip olmamıza neden olacaktır.

Uygulama ve ihtiyacımız uygun sistem kurabilmemiz için öncelikle uygulamamız, ihtiyaçlarımız ömür boyu işletme senaryomuz net bir şekilde belirlenmelidir. Uygulamaları 5 ana başlık altında toplarsak:

Konfor Amaçlı VRF klima Sistemi , Merkezi Klima vb Klima Havalandırma Uygulamaları

Konutlar
Ticari veya kamu binaları
Parakende sektörü
Oteller ve yurtlar
Eğitim tesisleri
Hastaneler veya sağlık merkezleri
Duruşma salonu, tiyatro, sinema, konferans vs. salonlar
VRF klima montajı

Endüstriyel Klima Havalandırma Uygulamaları

Endüstriyel soğutma ısıtma
Kapalı garaj havalandırması, duman yönetimi
Laboratuarlar havalandırması ve egzostları
Test ve kalibrasyon odaları
Endüstriyel Montaj hatları
Temiz odalar, ameliyathane klima havalandırma sistemleri
Data işleme ve server odaları, hassas kontrol klima sistemleri
Matbaalar
Textil fabrikaları
Müze, galeri ve kütüphaneler
Hayvan ve bitki barınakarı, seralar
Tarımsal ürün kurutulması ve depolanması
Ahşap ve kağıt işleme fabrikaları
Enerji santralleri
Madenler
Endüstriyel kurutma sistemleri
Lokal egzost sistemleri
Mutfak havalandırması

Enerji ile ilgili hususlar

Jeotermal enerji
Güneş enerjisi
Isı depolama sistemleri

Bina işletim ve Yönetimi

Enerji kullanımı ve yönetimi
Yatırım ve işletme maliyetleri
Test, ayar ve işletmeye alma
İşletme ve bakım yönetimi
Biligsayar destekli uygulamalar ve bina otomasyonu
Enerji izlenmesi, takibi

Genel hususlar

Bina kabuğu
Bina taze hava alış ve egzost atış tasarımı
İç hava kirleticilerinin kontrolü
Otomatik kontrol tasarım ve uygulaması
Ses ve titreşim kontrolü
Su yumuşatma
Kar ve don koruma
Yangın ve duman yönetimi
Sismik ve rüzgar yükeleri

İhtiyacımızı net bir şekilde tanımladıktan sonra sistem seçimine geçebiliriz. Sistem, ekipman ve bileşenlerini 6 başlık altında sınıflandırabiliriz. İhtiyacımıza uygun sistemi seçme çalışmamız, aşağıdaki başlıklara ne kadar hakim olduğunuzla doğru orantılı olarak daha yararlı sonuçlar verecektir.
Hava şartlandırma ve ısıtma sistemleri ( VRF klima sistemleri, merkezi sistem klima havalandırma vb )
Merkezi olmayan soğutma ve ısıtma sistemleri
Merkezi sistem klima soğutma ve ısıtma
Hava şartlandırma ve dağıtımı
Oda içerisi terminal ekipmanlar
Birleşik ısı ve güç sistemleri, kojenerasyon, trijenerasyon
Heat pump ( ısı pompası ) ve ısı geri kazanım sistemleri
Buhar tesisatı, sistemi
Sıcak su ve kızgın su tesisatı, sistemi
Geniş alan, tesis, kampüs ısıtma soğutma sistemleri
Radyant ısıtma
Turbin giriş soğutması

Klima Havalandırma ekipmanları ve bileşenleri

Kanal tasarım ve imalatı
Son noktada hava dağıtım elemanları
Fanlar
Nemlendiriciler
Isıtıcı serpantinler
Hava soğutma ve nem alma serpantinleri
Kimyasal ve basınçlı kurutucular
Havadan havaya ısı geri kazanım ekipmanları
Terminal fanlar, terminal ısıtıcı ve serpantinler
Filtreler

Isıtma doğalgaz ekipmanları ve bileşenleri

Brülörler
Kazanlar
Boylerler
Bacalar ve havalandırma
Statik ısıtma ve radyatörler
Güneş enerjisi

Soğutma ekipmanları ve bileşenleri

Klima Soğutma Kompresörleri
Kondenserler
Soğutma kuleleri
Evoparatif soğutma
Chiller - Soğutma grupları

Bireysel klima sistemleri, paket klima sistemleri ve split klima sistemleri

Bireysel split klimalar
Paket tipi klimalar
Hasas control klimalar
VRF klimalar
Rooftop klimalar

Müşterek ekipman ve bileşenler

Pompalar
Motorlar, motor kalkış sistemleri ve frekans konvertörleri
Boru ve fitingsler
Vanalar
Eşanjörler

Başlıca ürünlerimiz;

VRF Klima

VRF Klima Nedir?

Isıtma ve soğutma sistemlerinde temel mantık mahaldeki sıcaklığı değiştirmek için ısının bir şekilde taşınmasıdır. VRF klimalar bu amaçla soğutucu akışkanları kullanır. Konfor amaçlı klima sistemlerinde kullanılan genel akışkanlar su ve havadır. Bu benzetme mantığı ile VRF klimalar 2 yollu oransal vana ve frekans konvertörlü pompalarla oluşturulmuş bir sulu merkezi sisteme benzetilebilirler. Daha uzak bir benzetme fakat temel mantık aynı olarak ısı taşıma aracımız hava olduğunda VAV kutular ve frekans konvertörlü fanları olan klima santralli sistemlerdir.

Burada, VRF klimalar elektronik expension valfler ile dönüş ve üfleme hava ve gaz giriş çıkış sıcaklık termistörleri ile mahal ihtiyacı kadar akışkan kullanırken dış ünitedeki frekans konvertörlü kompresörler ihtiyaç oranında çalışr vs. gibi aşılmış olması gereken noktalara değinmeyeceğiz. VRF klima cihaz imalatı yapmayacağımıza göre uygun şekilde VRF klima cihaz seçimi, VRF klima borulama tasarımı ve kurallara uygun VRF klima montajı daha öncelikli hedefimiz olmalı.

VRF klimaların avantajı, ısıyı taşımak için sulu ve havalı sistemlerde sadece sıcaklık değişimi ile ısı taşınabilirken, VRF kliamlar da ısı faz değişimi ile de taşınmış olur. Bu nedenle ısı taşımak için sirküle edilen akışkan birim kütlesine göre çok daha fazla ısı taşıma kapasitesine sahip olurlar. Bu noktada da buhar kullanılan sistemlere benzetilebilir VRF klimalar. Fakat buhar sistemi konfor amaçlı uygulamalarda ısıtma için çok çok nadir kullanılırlar ve soğutma yapılan sistemlerde ısı taşıma aracı olarak kullanılamaz. ( Kızgın buhar ile absorbsiyon soğutma yapmak ısı taşımak değildir. )

VRF klimaların faz değişimi avantajını kullanması taşınan akışkan miktarının azalması, boru çaplarının küçülmesi ve devir daim için gerekli enerjinin azalması sonucuna götürür bizi. Her kademe değişimi belli ölçüde verim kaybı demektir.

VRF klimalar kondenserden çıkan likit akışkanın direk olarak ihtiyaç olan mahale gönderilmesi, orada ortam havasının soğutulması için kullanılması, ortama yerleştirilmiş evaporatörde likit akışkanın gaz hale geçmesi mantığından ötürü arada bir ısı aktarımı kademe kaybı yaşamaz. Aynı işlemi bir soğutma grubu chiller ile yapmaya kalktığımızda soğutma grubu evaporatörü ortam havasını soğutmak yerine üzerinden geçen suyu soğutacak ve biz bu soğuk suyu ihtiyaç olan mahallere götürmek zorunda kalacağız. Suyu ortamda kullanılabilecek sıcaklıklara düşürlebilmek için evaporasyon sıcaklığımızı düşük tutmak zorunda kalacağız. 7 C su çıkışlı bir soğutma grubunda evaporasyon sıcakığı ortalama 3 C civarında olmalıdır. Soğutma grupları ısı alış verişi kayıplarının yanı sıra evaporasyon sıcaklığını düşük tutuma zorunluluğundan dolayı da bir verim kaybı yaşamış olacaklar. Oysa VRF sistemlerde veya diğer DX serpantinli soğutma cihazlarında evaporasyon sıcaklığını 9 C gibi bir değerde tutmak bile yeterli olacaktır. Bu da daha soğutmayı ilk yaptığımız noktada dahi bir verim artışı elde etmemizi sağlayacaktır.

Netekim, VRF klimaların COP değerleri 4 e ulaşmış durumdayken soğutma gruplarında bu COP değerleri halen yakalanamamıştır.

Buraya kadar anlatılanlarla VRF klimalar bu kadar avantajlı madem, başka sistemler neden kullanıyoruz ? dedirtecek kadar VRF klima taraftarıdır.

Bunların yanında özellikle klima sistemleri %90 oranında kısmı yüklerde çalışırlar. Yani ısıtma soğutma kapasitelerini hesapladığımız maksimum değerlere yıl boyunca sadece %10 oranında yaklaşmış ve klima sistemimizi tam kapasite kullanmış oluruz. %90 ihtiyacımızda ise klima sistemleri kısmı yüklerde çalışırlar. Soğutma grupları kısmı yüklere tam uyum sağlarlarken VRF klimalar uzun borulamalı uygulamalarda soğutucu akışkanın borularda buharlaşması ihtimali ile karşılaşırlar. VRF klima verimleri borulama mesafeleri ve kısmı yük verimleriyle de değerlendirilmelidir.

Soğutma grubu ile elde edilen soğuk su ile ister fan coil cihazlarımız olsun, ister klima santrallerimiz olsun farklı su rejimleri ve farklı serpantin seçimleriyle gizli ısı ihtiyacımıza tam cevap verecek şekilde seçilebilir ve kullanılabilirler. Buna karşı VRF klimalarda standart iç ünitelerin standart gizli soğutma kapasitelreiy neyse ona mahküm kalacağız. VRF klimada kısmı yüklerde evaporasyon sıcaklığı çok artabilir ve iç ünite gizli kapasitesi çok düşük değerlerde de kalabilir. Sulu sistemlerde kısmı yükte soğutma grubu verimi artar fakat fan coillere gönderdiğimiz su sıcaklığı sabit tutma şansımız olur. Veya projelendirme sırasında sağlam bir otomasyoncuyu da projemize dahil ederek su sıcaklığımızı da yükseltebiliriz, fakat her durumda olaylar kontrolmüz altında tutulabilir.

VRF klimalar çalışma sırasında konfor amaçlı kontrolü her zaman bize bırakmadıkları gibi, taze hava ihtiyacımıza cevap aradığımızda da çözümler karmaşıklaşmaktadır. çözüm yok değil var, fakat attığımız taş vurduğumuz kuşa ne kadar değiyor bakmakta fayda var.

VRF klimalar ilk yatırım maliyeti olarak da halen fancoilli sistemlere göre pahallı kalmaktadır. Her ne kadar artan rekabet içerisinde piyasaya uzak doğu kaynaklı markalar girmiş olsalar dahi VRF klimalar ilk yatırım maliyeti olarak hala yukarıda kalmaktadırlar.

VRF klimalar küçük ve orta ölçekli , standart ihtiyaçlarda işletme personeline fazla yatırım ve harcama yapılamayacağı projelerde daha avantajlı görülebilir. Kısa borulama mesafelerin ve bas çalıştır, bas durdur şekilde kolay kullanım ve bakımıyla avantajları önce çıkabilir.

 

 

VRF Klima 2