FAIL (the browser should render some flash content, not this).

VRF Klima Montajı

   

VRF klima montajına başlamadan önce borulama projesi son kez gözden geçirilmelidir. Bakır boru mesafeleri sistemin verimini, ömür boyu enerji tüketimini etkileyecektir. Ana hat sayısını arttırarak iç ünite - dış ünite arasındaki mesafelerin düşürülmesi bazı projelerde mümkün olmaktadır. Kullandığınız bakır boru çapı artarak ilk montaj maliyetinizi arttırabilir fakat sistemin ekonomik ömrünü 10 olarak bile alsak montaj sırasındaki bu küçük maliyet artışını göze almak gerekir. VRF klima borulama kısıtlamalarının içerisinde kalmamız montajı - montaj projelendirmesini tam anlamıyla yaptığımız anlamına gelmez.

VRF klima bakır boru çapları ve et kalınlıkları aşağıdaki tabloda verilen değerlere uygun olmalıdır.

Boru çapı
(inc)

Boru çapı
(mm)

Bakır Boru Et Kalınlığı (En Az) (mm)

İzolasyon Et Kalınlığı (En Az)
(mm)

1/4

6,44

0,80

13 - 15

3/8

9,58

0,80

13 - 15

1/2

12,71

0,80

13 - 15

5/8

15,88

1,00

15 - 18

3/4

19,14

1,00

15 - 18

7/8

22,21

1,0-1,1

15 - 19

1,0

25,41

1,20

19 - 22

1.1/8

28,50

1,30

19 - 25

1.3/8

34,92

1,50

19 - 25

1.5/8

41,30

1,5-1,7

19 - 25

 

 

 

 

 

 

 

Bakır borulama üzerinde yapılan her türlü kaynak veya ısıtma işlemi azot altında yapılmalıdır. Yani boru üzerinde kaynak yapıldığı süre içerisinde boru içerisinden sürekli olarak azot gazı geçmesi sağlanmalıdır. Aşağıdaki resim de azot altında kaynak yapılmış bir boru parçası ile kaynak sırasında boru içerisinden azot geçirilmeden yapılmış kaynak resmi vardır.

VRF Klima montajı ankara
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaj sırasında yapılabilecek her türlü hatanın geri dönüşü vardır. Fakat kaynağın azot altında yapılmamasının geriye dönüşü yoktur. VRF klima devreye alınmadan önce kaynak yerlerinden temiz boruya ulaşılana kadar kesip branşman parçaları değiştirilip tekrar azot altında kaynak yapılabilir vs. Fakat bir kez sistem devreye alındıktan sonra hatanın geriye dönüşü kalmamıştır.  

VRF klimalar kapalı bir sistem olarak çalışır. Sistem borulaması bittikten sonra yüksek basınçta test edildikten edilir kaçak yoksa vakum yapılarak hat içerisinde kalmış olabilecek hava ve nem alınır. Azotla vakum kırılıp tekrar vakum edilerek bu işlem çok ciddi olarak tekrarlanır. Soğutucu akışkanların çözücülük özellikleri çok yüksektir. Sanayide hassas temizlik gerektiren yerlerde de kullanılırlar. Soğutucu akışkan kaynak yerlerinde oluşan cürufları söker ve sistemin hassas noktalarında tıkanmalara sebep olabilir. Sistem içerisinde soğutucu akışkan ve kompresör yağından farklı bir madde olması ( havadaki nem dahil ) asitlenmeye yol açar. üzerinden soğutucu akışkan geçirilerek soğutulan kompresör motor sargıları bu asitlenme nedeniyle erir. özetle VRF klima bakır borulaması sırasında azot kullanılması kesinlikle atlanmaması gereken bir uygulamadır.

VRF klima montajında kullanılan branşmanların yer ve eğimleri önemlidir. Dikey hatlarda kullanılan branşmanların eksenlerinin  90° ve yatay hatlarda kullanılan branşmanların eksenlerinin yatay  0° olmasına dikkat edilmelidir. Yatay hatlarda kullanılan branşmanların aynı zamanda çıkış ağızlarıda aynı düzlemde kalmalıdır. Aşağıdaki resimde göründüğü şekilde.

VRF klima montajı ankara 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Akışkanın akışının boru içerisinde homojen olması ve branşmanlardan dengeli dağılması için de bazı kısıtlamalara dikkat edilmelidir. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi.

 

VRF klima montajı ankara 2

 

Branşman bir dirsekten sonra en az 1 mt. Mesafeden sonra koyulmalıdır. İki branşman arasında en az 1 mt. Mesafe bırakılmalıdır. Branşmandan sonra boru en az 50 cm. aynı düzlemde ilerletilmelidir.

Bakır boru ve branşman kaynaklarında kaçak kontrolü için hatların 2 ucu hariç tüm uçlar körlenir. Açık olan uçlara siboplu rekor takılır. Bir uca manometre bağlanır, diğer uçtan  sisteme 40 Bar N2 (azot) gazı verilir. Azot gazının verildiği tarih, saat ve ortam sıcaklığı kayıt altına alınır.
örneğin;
N2 (Azot) Gazı şarj edilirken sıcaklık 24 C°
Şarj edilen N2 (Azot) Gazı Basıncı: 3,80 MPa / 38 Bar
24 saat sonra sıcaklık 22 C°:
24 saat sonraki N2 (Azot) Gazı basıncı;
 = Şarj Edilen Azot basıncı + (T2 - T1)x0,01 MPa/ C°
= 3,80 MPa + (22 ℃ - 24 ℃) × 0,01 MPa / C°℃
= 3,80 MPa -0,02 MPa = 3,78 MPa
3,78 MPa x 10= 37,80 Bar= 37,80 Barx14,69= 555,28 psi

 

Yukarıdaki örnekte kayıt altına almaz isek ilk bakışta çok az bir kaçak olduğu yanılgısına düşebiliriz. Hâlbuki ortamdaki sıcaklık değiştiğinde Azot gazı basıncı değiştiğinden kaçak yoktur.

 

VRF Klima İç ünite Montajları
İç üniteler ve var ise EEV modeline uygun montaj malzemeleriyle montaj yapılmalıdır. Proje üzerine iç ünite adresleri yazılmalıdır.

VRF Klima Dış ünite Montajları
Markaya göre değişen gerekli hava boşlukları bırakılmalıdır. Hava boşlukları sistem verimi için önemlidir. VRF Klimanın çalışıyor olması onun en iyi verimde çalıştığı anlamına gelmez. Dış ünite ne kadar rahat hava sirkülasyonu yakalarsa o kadar verimli çalışacaktır.

 

Bakır boru tesisatlarındaki N2 (Azot) gazını kontrol edin. Gaz kaçağı yok ise İç ve Dış üniteleri montaj kılavuzundaki kurallara göre yapın. İç ve Dış ünite adres swiçlerinden adresleme yapın ve mutlaka Servis formuna kaydedin. Elektrik bağlantılarını yapın. Sigortaları kapalı tutun. Rekorları torklu anahtarla aşağıdaki değerlerle sıkın.

Rekor çapı (inç)

Rekor çapı (mm)

Tork Sıkma Değeri (N.m)

1/4

6,35

14-18

3/8

9,52

34-42

1/2

12,7

49-61

5/8

15,88

68-82

3/4

19,05

100-120

 

 

 

 

 

Bağlantılar bittikten sonra sisteme 25 ile 30 Bar arasında N2 (azot) gazı basınız. Yukarıda anlatıldığı gibi kontrol edin.

24 saat sonra kaçak kontrolü için şantiyeyi ziyaret edin. Kaçak yok ise 24 saat sonra devreye alma işlemi ne geçebilirsiniz. Kaçak var ise kaçak yerini bulun, kaçağı giderin ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. Vrf klima Dış ünitelerinin Elektrik Enerjisini En Az 12 Saat önce Açınız.

48 saat sonra azot basıncını tekrar kontrol edin. Kaçak yok ise aşağıdaki işlemleri yapın.
Vrf sistemi en az 14 m3/h vakum pompasıyla 6 saat vakum edin. İlave soğutkanı elektronik gaz şarj terazisiyle şarj edin.
İç ünite drenaj testlerini yapın.
Cihazı en az 2 saat soğutma veya ısıtma modunda çalıştırın. Tüm çalışma değerlerini kayıt ediniz.
Devreye alma ve çalıştırma formlarını doldurunuz.
Müşteriye imzalatın ve teslim edin.

Hayırlı olsun...

geri